کد خبر: ۱۲۸۷۷
۱۵ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۱
بررسی ها نشان می دهد از 3 درصد تورمی که دهک دهم به عنوان ثروتمندترین گروه جامعه در مهر ماه به ثبت رسانده، بالغ بر 2.5 واحد متأثر از افزایش قیمت اقلام غیر خوراکی ها بوده است.
به گزارش جدید پرس:

ضریب اهمیت اقلام غیر خوراکی و خدمات در محاسبه تورم کل کشور حدود 73 درصد است، به بیان ساده تر گرانی کالاهای غیر خوراکی در رقم خوردن تورم کل کشور حدود 3 برابر اقلام خوراکی اثر دارد و بیشتر تورم در کشور متاثر از اقلام غیر مواد غذایی تعیین می شود.

بررسی ها نشان می دهد مسکن سهم بسزایی در سبد مصرفی غیر خوراکی ها دارد و به تنهایی بیش از یک سوم تورم کل کشور متأثر از تغییرات قیمت مسکن و اجاره است. تورم ماهانه در مهر ماه 3 درصد برآورد شده، بالغ بر 2 واحد از این 3 درصد متأثر از گرانی و افزایش قیمت اقلام غیر خوراکی بوده است.

در میان دهک های درآمدی بیشترین ضریب اهمیت کالاهای غیر خوراکی و خدمات برای دهک دهم است، نزدیک به 83 درصد تورم دهک دهم متأثر از اقلام غیر خوراکی تعیین می شود. از 3 درصد تورمی که دهک دهم در مهر ماه به ثبت رسانده 2.4 واحد آن به علت تورم غیر خوراکی ها بوده که بیشترین رقم این شاخص در میان تمامی دهک ها محسوب می شود.

همچنین از 2.7 درصد تورم ماهانه ای که دهک نخست در مهر به ثبت رسانده 1.4 واحد آن متأثر از گرانی غیرخوراکی ها بوده است.

اقلام خوراکی در سبد مصرفی دهک های کم درآمد نسبت به گروه های پر درامد جامعه وزن بیشتری دارد. این امر بدین معنی نیست که افراد کم درآمد هزینه بالایی برای مواد غذایی می کنند بلکه به علت پایین بودن درآمدشان مجبورند نسبت و درصدی بیشتری از درامد خود را صرف خرید کالاهای خوراکی کنند.

از همین رو زمانی که تورم از سمت اقلام خوراکی ها باشد، فشار تورمی بر روی دهک ها پایین بیشتر بوده و بر عکس هر زمان که افزایش قیمت اقلام غیر خوراکی و خدمات بیشتر باشد، تورم دهک های ثروتمند بالاتر خواهد بود. در این گزارش به بررسی سهم خوراکی ها و غیرخوراکی در رقم خوردن تورم هر دهک در مهر ماه 1401 پرداخته شده است.

اثرگذاری غیرخوراکی ها بر تورم دهک‌ها در مهر 1401

 

پیشنهاد سردبیر
پربازدیدترین ها