|
|
کدخبر: 19742

مراسم سنتی نواوستی در اردبیل

مراسم سنتی نواوستی در اردبیل

جارو زدن آب، قیچی کردن آب، رها کردن کفش‌های کهنه در آب و سه بار از عرض رودخانه رد شدن از جمله کارهایی است که در مراسم " نو اوستی " اردبیل انجام می‌شود. مراسم سنتی نو اوستی به معنای پریدن از آب است که همه ساله با حضور مردم در محل پل هفت چشمه بر روی رود بالیقلی چای اردبیل برگزار می‌شود.

 • 4465366_IMG_8151
 • 4465367_IMG_8152
 • 4465370_IMG_8156
 • 4465371_IMG_8157
 • 4465372_IMG_8160
 • 4465376_IMG_8165
 • 4465379_IMG_8172
 • 4465380_IMG_8173
 • 4465381_IMG_8175
 • 4465382_IMG_8177
 • 4465383_IMG_8178
 • 4465384_IMG_8181
 • 4465385_IMG_8184
 • 4465387_IMG_8194
 • 4465388_IMG_8196
 • 4465389_IMG_8197
 • 4465391_IMG_8199
 • 4465392_IMG_8200
 • 4465394_IMG_8204
 • 4465396_IMG_8208
 • 4465397_IMG_8214
 • 4465398_IMG_8215
 • 4465399_IMG_8219
 • 4465400_IMG_8223
 • 4465403_IMG_8230
 • 4465361_IMG_8146
 • 4465363_IMG_8148
 • 4465365_IMG_8149
منبع: مهر
ارسال نظر