|
|
کدخبر: 14458

قرمز پرشین؛ رنگ سال ٢٠٢٣

قرمز پرشین؛ رنگ سال ٢٠٢٣

مرجع جهانی رنگ سال ٢٠٢٣ را به صورت رسمی پنتون Viva Magenta معرفی کرد نه صورتی.

به گزارش جدید پرس:

قرمزِ پرشین در مجموعه رنگ پنتون؛ برگرفته از خاک قرمز خلیج فارس.

موسسه رنگ اشاره کرد که این یک سایه قوی و جسورانه است که چیزی زنده و واقعی را به دنیای فناوری می آورد.‌‌

ارسال نظر