|
|
کدخبر: 13637

تاکنون‌ به‌ مردم‌ می‌گفتیم‌ روحانیت‌، حالا مردم‌ به‌ ما می‌گویند این‌ هم‌ روحانیت‌!

تاکنون‌ به‌ مردم‌ می‌گفتیم‌ روحانیت‌، حالا مردم‌ به‌ ما می‌گویند این‌ هم‌ روحانیت‌!

روزنامه کیهان در نقل خاطرات مرحوم ری شهری، به جلسه اس اشاره می کند که با امام داشته است.

به گزارش جدید پرس:

ری شهری در این بخش از خاطرات خود نوشته است:

روزی‌ خدمت‌ امام‌ رسیدم‌ و جزئیات‌ مربوط‌ به‌ ماجرای‌ برخورد با آقای‌ شریعتمداری‌ را توضیح‌ دادم‌، امام‌ (رضوان‌الله‌ تعالی‌ علیه‌) از این‌ پیش‌آمد و سرنوشتی‌ که‌ آقای‌ شریعتمداری‌ پیدا کرده‌ بود، بسیار متأثر بودند. با حالتی‌ حاکی‌ از تأسف‌ و تأثر فرمود: «تاکنون‌ به‌ مردم‌ می‌گفتیم‌ روحانیت‌، حالا مردم‌ به‌ ما می‌گویند این‌هم‌ روحانیت‌!»

و افزودند: من‌ به‌ ایشان‌ گفتم؛ «این‌ راه‌ که‌ انتخاب‌ کرده‌ای‌ برای‌ شما روزی‌ پیش‌ خواهد آمد که‌ هیچ‌ کس‌ نتواند از شما دفاع‌ کند» و بعد اضافه‌ فرمودند: «آن‌ روز، امروز است‌.» اشاره‌ به‌ این‌که‌ در شرایط‌ کنونی‌، اگر امام‌ هم‌ بخواهد به‌ او کمک‌ کند و از او دفاع‌ نماید، فضای‌ جامعه‌ اجازه‌نمی‌دهد.

 

منبع: کیهان
ارسال نظر