|
|
کدخبر: 13130

چرا هیچ سکه سالمی از دوره محمد علی شاه وجود ندارد؟

چرا هیچ سکه سالمی از دوره محمد علی شاه وجود ندارد؟

تقریبا هیچ سکه سالمی از محمد علی شاه موجود نیست؛ دلیل؟ نفرت مردم!

به گزارش جدید پرس:

مردم چنان نفرتی از محمد علی شاه قاجار داشتند که رخ سکه را آنقدر روی زمین می‌کشیدند تا محو شود!

علت عجیب موجود نبودن هیچ سکه سالمی از دوره محمد علی شاه

منبع: عصر تاریخ
ارسال نظر