|
|
کدخبر: 9473

ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن روستایى سال ١٤٠١ ابلاغ شد

ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن روستایى سال ١٤٠١ ابلاغ شد

بانک مرکزی ضوابط پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال ۱۴۰۱ را ابلاغ کرد.

به گزارش جدید پرس:

بانک مرکزی پیرو نامه‌های پیشین موضوع ابلاغ سهمیه بانکی قانون جهش تولید مسکن و نیز مصوبه اخیر هیأت وزیران در خصوصاعطای تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، دستورالعمل اجرایی و توزیع بانکی‌- استانی، این تسهیلات برای سال۱۴۰۱ را به ۹ بانک عامل ابلاغ کرد. 

ذکر این نکته ضروری است که در اجرای مصوبه مربوطه، سهم بانک‌های مرتبط بابت اعطای تسهیلات مذکور در سال ۱۴۰۱ (در قالببخشی از سهمیه بانکی آن بانک بابت قانون جهش تولید مسکن)، به روال زیر تعیین می‌شود. 

بانک صادرات ایران (۳۰،۰۰۰ واحد) 

بانک ملت (۳۰،۰۰۰ واحد) 

بانک مسکن (۳۰،۰۰۰ واحد) 

بانک تجارت (۳۰،۰۰۰ واحد) 

بانک ملی ایران (۲۷،۰۰۰ واحد) 

بانک سپه (۲۰،۰۰۰ واحد) 

بانک رفاه کارگران (۲۰،۰۰۰ واحد) 

بانک کشاورزی (۱۰،۰۰۰ واحد) 

پست‌بانک (۳،۰۰۰ واحد) 

گفتنی است بر اساس مصوبه اخیر هیأت وزیران مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷، سقف فردی تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکنروستایی در سال ۱۴۰۱ با رعایت مقررات ملی ساختمان برای ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، مبلغ ۲ میلیارد ریال برای دوره مشارکتمدنی و فروش اقساطی (در مجموع به مدت ۲۰ سال) تعیین شده است. 

همچنین سود سهم متقاضی برای تسهیلات مسکن روستایی ۵ درصد است و به استناد تبصره (۶) ماده (۳) قانون جهش مسکن مصوب۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی / صندوق ملی مسکن موظف است یارانه سود تسهیلات (مابه‌التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخمصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع به مدت ۲۰ سال) موضوع این تصویب نامه را ازمحل منابع صندوق ملی مسکن با رعایت اساسنامه صندوق یاد شده تضمین و تعهد نماید. هزینه‌های یاد شده پس از اعلام بانک مرکزیاز محل منابع مذکور قابل پرداخت خواهد بود.

 

هم اکنون دیگران می‌خوانند
ارسال نظر