|
|
کدخبر: 10763

برق هسته به مرز تولید 50 میلیاردی رسید

برق هسته به مرز تولید 50 میلیاردی  رسید

فرآیند تامین سوخت نیروگاه اتمی بوشهر توسط شرکت روسی «TVEL» تامین می‌شود و این شرکت در سال ۲۰۲۰ وظیفه تامین سوخت ۷۳ راکتور در ۱۳ کشور جهان را برعهده دارد.

به گزارش جدید پرس:

 نیروگاه اتمی بوشهر از اوایل سال ۱۳۹۰ در حال تولید ۱۰۲۰ مگاوات برق برای شبکه سراسری کشور است.

تا تاریخ ۳۰ تیرماه سال ۱۴۰۱ این نیروگاه بزرگ به تنهایی ۴۹ میلیارد و ۷۹۶ میلیون کیلووات ساعت برق به شبکه سراسر کشور تحویل داده است.

بر این اساس یکی از مهمترین سوالات مطرح شده پیرامون این نیروگاه فرآیند تامین سوخت به منظور تولید برق در راکتور هسته‌است.


سوخت نیروگاه اتمی بوشهر از کجا تامین می‌شود


بر اساس اطلاعات مندرج در تارنمای شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، ســوخت نیروگاه اتمی بوشهر از کشور روسیه و شــرکت تولیدکنندۀ سوخت هسته‌ای «TVEL» تأمین می‌شود.

شرکت «TVEL» در سال ۲۰۰۴ گواهینامه انطباق سیستم مدیریت کیفیت با استاندارد‌های جهانی ۹۰۰۱ ISO را دریافت کرده است. بر این مبنا مؤسســات تولید کنندۀ اصلی این شــرکت نیز در ســال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۳ برای دریافت گواهینامه مورد بازرســی قرار گرفته و بر اســاس استاندارد بین‌المللی کیفیــت ۲۰۰۰:۹۰۰۱ ISO، گواهینامه را دریافت کردند.

مطابق آمار مندرج در تارنمای شرکت روسی، در ابتدای ســال ۲۰۲۰، این شرکت وظیفه تأمین سوخت هسته‌ای ۷۳ راکتور قدرت در ۱۳ کشور جهان را بر عهده دارد.

 

منبع: خبرگزاری دانشجو
ارسال نظر