|
|
کدخبر: 9472

رئیس صندوق توسعه ملی اعلام کرد؛

مطالبات صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی پس داده شود

مطالبات صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی پس داده شود

رئیس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بانک تسهیلات دهنده نیست، گفت: صندوق توسعه ملی صندوقی ارزی است که با وجود فراز و نشیب‌های بهای ارز، همچنان باید مطالبات آن به صورت ارزی پس داده شود.

به گزارش جدید پرس:

 

 

به نقل از اتاق بازرگانی ایران، مهدی غضنفری در دیدار با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه امروز روند بازپرداختتسهیلات صندوق نسبت به گذشته بهتر شده و جریان پرداخت مطالبات سرعت گرفته است، اظهار کردامروز بسیاری از مطالبات با نرخروز ارز در حال بازپرداخت است، هرچند هنوز مشکلاتی وجود دارد که برای آنها در نشست با اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران،راهکارهایی مطرح کردیم.

وی صندوق توسعه ملی را صندوقی ارزی معرفی کرد که با وجود فراز و نشیب‌های بهای ارز، همچنان باید مطالبات آن به صورت ارزیپس داده شود.

رئیس صندوق توسعه ملی با تاکید بر این نکته که نباید اجازه دهیم، صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود، سیاست امروزحاکم بر صندوق توسعه ملی که منابع آن از فروش نفت تأمین می‌شود را سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف عنوان کرد و خواستارهمراهی اتاق ایران برای تغییر نگاه‌ها به جایگاه این صندوق در نظام اقتصادی کشور شد.

به اعتقاد غضنفری صندوق توسعه ملی، بانک تسهیلات دهنده نیست؛ بلکه محلی است که باید بودجه و منابع خود را برای نسل‌های بعدیحفظ کند و برای تحقق توسعه گام بردارد.

وی نرخ بازده صندوق در سال‌های گذشته را بسیار پایین ارزیابی کرد و افزودبه دنبال راهی هستیم که با مشارکت بخش خصوصیعلاوه بر افزایش نرخ بازده صندوق، سطح سرمایه‌گذاری آن را افزایش دهیمدر این راستا معتقدیم تولیدی مؤثر است که منجر به توسعهشود یعنی منابعی که در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد باید پویا باشد و چنانچه یک بنگاه، منابع صندوق را حبس کند با جدیت باآن برخورد می‌شود تا منابع به صندوق برگردد و در اختیار واحد مؤثر دیگری قرار گیرد.

رئیس صندوق توسعه ملی رعایت نظم مالی در این حوزه را مهم خواند و گسترش چنین نگاهی بین بخش‌های مختلف کشور را مورد تاکیدقرار داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کردیکی از خطوط قرمز صندوق این است که تبعات سیاست‌های دولت یا یک دستگاه و نهادکه منجر به منع صادرات، قیمت‌گذاری و غیره می‌شود نباید گریبان صندوق را بگیرداگر نهادی قیمت‌گذاری می‌کند باید به تبعات وپیامدهای آن فکر کند و پاسخگوی آن باشدصندوق با جدیت از اینکه تصمیم دولت یا یک وزارتخانه منجر به عدم بازپرداخت ارزی منابعصندوق شود، مقابله می‌کند.

این مقام مسئول ادامه دادتنها کاری که صندوق توسعه ملی برای حمایت از بنگاه‌هایی که به دلیل سیاست‌های دولت قادر به بازپرداختتسهیلات خود نیستند، انجام می‌دهد، پذیرش درخواست امهال مشتریان استدر واقع صندوق هرگونه حمایتی که به خط قرمزهای آنخدشه‌ای وارد نکند را می‌پذیرد.

غضنفری درباره پرداخت تسهیلات ریالی از سوی صندوق نیز گفتاین منابع اندک است و با کمی ترجیح به حوزه کشاورزی وگردشگری اعطا می‌شودبرای استفاده از این منابع نیز متقاضیان باید به بانک‌های عامل مراجعه کنند.

پس از اظهارات غضنفری هیأت رئیسه اتاق ایران نیز در این نشست بر ارزی بودن صندوق که یکی از خط قرمزهای آن است تاکید کردندو همراهی خوبی در این رابطه بین دو نهاد شکل گرفت.

ارسال نظر