|
|
کدخبر: 10014

صدور اسناد مالکیت برای سه جزیره

صدور اسناد مالکیت برای سه جزیره

اسناد مالکیت سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی صادر شد.

به گزارش جدید پرس:

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی اقدامات موثر و قاطعی در جهت تثبیت مالکیت رسمی جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی انجام داده است.

مسعود ستایشی در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر صدور سند مالکیت سه جزیره گفت: مالکیت قطعی جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در استان هرمزگان به نام دولت صادر و مالکیت مطابق قانون تثبیت شده است.

وی ادامه داد: سند مالکیت به مساحت ۱۲ میلیون و ۷۲۲ هزار و ۶۸۳ مترمربع برای جزیره ابوموسی، سند مالکیت به مساحت ۱۰ میلیون و ۸۳۲ هزار متر مربع برای جزیره تنب بزرگ و سند مالکیت به مساحت یک میلیون و ۳۹۴ هزار و ۱۷۹ متر مربع برای جزیره تنب کوچک صادر شده است.

 

منبع: عرشه
ارسال نظر