|
|
کدخبر: 9554

دعوای صدا و سیما و فدراسیون فوتبال بر سر بودجه

دعوای صدا و سیما  و فدراسیون فوتبال بر سر بودجه

در برنامه شب های فوتبالی قاضی زاده هاشمی اظهاراتی کرد که در ادامه می‌بیند.

به گزارش جدید پرس:

قاضی زاده هاشمی:40 میلیارد از بودجه فدراسیون فوتبال که میرشاد ماجدی هم بسیار روی آن مانور داده از محل تبصره چهارده‌ایست که هدفمندی یارانه هاست/ این که میگویند نمایندگان مجلس بروند دنبال نون و آب مردم؛ اتفاقا اصل نون و آب مردم در همین حساب یارانه هاست.

ارسال نظر