|
|
کدخبر: 9474

ایرانى ها چند میلیون سیم کارت دارند؟

ایرانى ها چند میلیون سیم کارت دارند؟

ویژگی‌هایی از جمله تعداد خطوط واگذارشده، ضریب نفوذ، تعداد کشورهای دارای ارتباط رومینگ، میزان پوشش جاده‌ای، درصد پوشش جمعیتى، شهر و روستاهای تحت پوشش و درصد مکالمات موفق در هر یک از اپراتورها متفاوت است که می‌تواند آن‌ها را از هم متمایزکند.

به گزارش جدید پرس:

 

 

 

براساس آماری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره وضعیت توسعه تلفن همراه در سه ماهه اول سال جاری منتشر کردهبود، خطوط واگذارشده دائمی ۳۱ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۱۸۰ عدد و خطوط واگذارشده اعتباری ۱۷۶ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۲۹ عدد استکه مجموع خطوط واگذارشده دائمی و اعتباری را به ۲۰۷ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۲۰۹ می‌رساند.

از میان خطوط واگذارشده، ۲۷ میلیون و ۷۸۱ هزار و ۴۹۵ خط دائمی فعال و ۱۱۳ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۴۹۳ خط اعتباری فعال وجوددارد که مجموع خطوط دائمی و اعتباری فعال را به ۱۴۱ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۹۸۸ عدد می‌رساندهمچنین ضریب نفوذ تلفن همراه تاپایان سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، ۱۶۷ درصد است.

در اپراتور همراه اول، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا پایان سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۲۲ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۹۰۸ رسیده که ازاین میان تعداد ۲۱ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۷۰۳ خط فعال استخطوط واگذارشده اعتباری نیز به ۸۳ میلیون و ۸۶۲ هزار و ۱۹۹ عددرسیده که از این میان ۵۳ میلیون و ۹۳۹ هزار و ۹۶۳ خط فعال است.  

در این اپراتور، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا پایان سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۲۲ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۹۰۸ رسیده که از این میانتعداد ۲۱ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۷۰۳ خط فعال استخطوط واگذارشده اعتباری نیز به ۸۳ میلیون و ۸۶۲ هزار و ۱۹۹ عدد رسیده که ازاین میان ۵۳ میلیون و ۹۳۹ هزار و ۹۶۳ خط فعال است.  

براساس این گزارش، ۹۶.۵ درصد تحت پوشش 2G و ۸۵ درصد تحت پوشش 3G و ۸۱ درصد تحت پوشش 4G قرار دارندهمچنینتعداد شهرهای تحت پوشش تا پایان سه ماهه سوم به ۱۳۹۵ و تعداد روستاهای تحت پوشش به ۴۴ هزار و ۹۱۸ رسیده استمیزانپوشش جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۸۲ هزار و ۱۴۶ کیلومتر رسیده است.

در اپراتور ایرانسل، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به هشت میلیون و ۳۸۷ هزار و ۴۵۶ رسیده کهاز این میان تعداد پنج میلیون و ۸۲۲ هزار و ۳۹۴ خط فعال است؛ خطوط واگذارشده اعتباری نیز به ۸۴ میلیون و ۸۷۲ هزار و ۷۳۹ عددرسیده که از این میان ۵۴ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۹۵ خط فعال است.  

براین اساس، ۸۷.۲۱ درصد تحت پوشش 2G و ۸۳.۶ درصد تحت پوشش 3G و ۶۱ درصد تحت پوشش 4G قرار دارند و میزان پوششجاده‌های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۶۴ هزار و ۶۶ کیلومتر رسیده است.

در اپراتور رایتل هم تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا پایان سه ماهه چهارم سال قبل به ۶۸۸ هزار و ۸۱۶ اعلام شده که از این میانتعداد ۴۶۱ هزار و ۳۹۸ خط فعال است؛ خطوط واگذارشده اعتباری نیز به هفت میلیون و ۸۲۵ هزار و ۰۹۱ عدد رسیده که از این میانچهار میلیون و ۸۲۰ هزار و ۴۳۵ خط فعال بوده؛ و طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی۵۴ درصد تحت پوشش 3G و ۳۳درصد تحت پوشش 4G قرار دارند و میزان پوشش جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۲۷ هزار و ۵۶۳ کیلومتر رسیده است.

براساس این گزارش در آمار دیگری که توسط سازمان تنظیم و مقررات رادیویی منتشر شد،‌ تعداد اشتراک‌های تلفن ثابت توسط شرکتمخابرات ایران به مجموع ۳۷ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۵۲۹ خط منصوبه رسید که شامل ۳۱ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۹۳۰ تعداد خط منصوبهشهری و پنج میلیون و ۸۶۲ هزار و ۵۹۹ خط منصوبه روستایی می‌شود و تعداد خطوط دایری مخابرات نیز به مجموع ۲۸ میلیون و ۹۷۰هزار و ۱۱۸ رسید که شامل ۲۵ میلیون و ۵۳۱۱ خط دایری شهری و سه میلیون و ۹۶۴ هزار و ۸۰۷ خط دایری روستایی می‌شود.  

همچنین اشتراک‌های تلفن ثابت توسط شرکت‌های FCP، مجموع یک میلیون و ۷۴۲ هزار و ۸۶ خط منصوبه و ۳۷۲ هزار و ۶۳۶ خطدایری را شامل می‌شود؛ لازم به ذکر است شرکت‌های Servco نیز مجموع ۹۵۷ خط تلفن ثابت دارند.

اما در حوزه توسعه زیربخش تلفن ثابت تا پایان سه ماهه اول سال جاری، ۵۱ هزار و ۴۱۷ روستا دارای ارتباط و ۴۷ هزار و۳۱۱ روستادارای تلفن خانگی هستند و تعداد مشترکان روستایی هم به سه میلیون و ۹۶۴ هزار و ۸۰۷ می‌رسد و تعداد تلفن همگانی ۸۳ هزار و۱۷۱ عدد و تعداد تلفن‌های همگانی جاده‌ای ۱۹۳۸ عدد بوده و درصد میزان موفقیت در برقراری مکالمات (ASR) نیز ۵۷.۴۰ است.

پیش از این هم صادق عباسی شاهکوهرییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوییدر آیین افتتاح پروژه های بخش ارتباطات وفناوری اطلاعات گفت که در یک سال اخیر تعداد سیم‌کارت‌های فعال دیتای موبایل از ۹۰ میلیون به ۹۸ میلیون رسیده است، یعنی در اینبخش حدود ۹ درصد افزایش داشته‌ایممصرف دیتا نیز از ۹۰۰ هزار ترابایت در ماه به یک میلیون ترابایت افزایش یافته و متوسطمصرف دیتای سیم‌کارت موبایل ۱۰ گیگ بوده است؛ همچنین سرعت دسترسی در یکسال گذشته نیز به طور متوسط از ۹ مگابیت بر ثانیهبه ۱۰ مگابیت بر ثانیه افزایش یافته است.

به گفته وی مصرف در حوزه ثابت حدود ۵۰۰ هزار ترابایت بر ثانیه است، یعنی یک سوم مصرف دیتای کشور روی شبکه ثابت قرار دارد،در حالی که در دنیا این رقم کاملا معکوس استیکی از دلایل آن این است که شبکه ثابت توسعه خوبی نداشت و ما در حوزه ثابت عقبماندگی داریم.

شاهکوه معتقد است دلیل دیگر عقب ماندگی حوزه ثابت مشکل درآمدی اپراتورها به دلیل پایین بودن تعرفه ها است و هشدار داد که اگردر مورد اصلاح تعرفه ها به موقع وارد عمل نشد، دو سال دیگر شبکه موبایل هم به سرنوشت شبکه ثابت دچار می شود؛ در واقع به نقطهبحرانی نزدیک شده‌ایم و اگر همین روند ادامه پیدا کند، در آینده شبکه ای وجود نخواهد داشت که مردم از آنها سرویس بگیرند.

هم اکنون دیگران می‌خوانند
ارسال نظر